banner aqua-net

Pomiary sieci GSM/LTE

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy potrzebuję rzetelnej informacji o jakości sieci GSM/LTE w miejscu pracy lub planowanego montażu urządzeń telemetrycznych.

Celem usługi jest wsparcie decyzji wyboru operatora sieci komórkowej pod kątem jakości, wydajności oraz niezawodności radiowej transmisji danych w zastosowaniach telemetrycznych. Ponadto dostarczamy niezbędnych danych, które pozwolą na opracowanie systemu antenowego oraz jego implementacji.

Podczas pracy skupiamy się na następujących zagadnieniach:

 • Niezawodność działania sieci komórkowej, głównie dywersyfikacji w dostępnie do serwisu, który zapewnia odpowiednia liczba stacji bazowych oraz pokrycie sygnału radiowego,
 • Ocena jakości i wydajności transmisji danych End-toEnd, czyli jakości postrzeganej przez użytkownika. Podczas tego badania tworzymy wskaźniki KPI (Key Perfrmance Indicators), które pozwalają na obiektywne porównanie operatorów pod kątem istotnym dla działania systemu informatycznego.
 • Zaawansowanie technologiczne operatorów, czyli penetracja technologią GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+, LTE.

Sprawdzamy, czy sieć spełnia wymagania transmisyjne użytkownika. Badanie to pozwala na odrzucenie wybranych punktów telemetrycznych lub opracowanie optymalnego rozwiązania.

W3

Pomiary wykonywane są metodą testów aktywnych z użyciem dedykowanego sprzętu i oprogramowania – W3. System pozwala na symultaniczny test 6 operatorów jednocześnie według tej samej lub różnych metodologii pomiaru. Pomiary wykonywane są stacjonarnie ze wskazaniem precyzyjnego położenia GPS w formacie WGS84.

W celu opracowania definicji KPI i sposobu ich mierzenia został przyjęty generyczny model percepcji jakości serwisu, bazujący na standardach ITU-T. Model ten zakłada, że jakość postrzegana przez użytkownika końcowego odnosi się do następujących czynników:

 • Obecności sieci,
 • Dostępności sieci,
 • Dostępności serwisu,
 • Integralności serwisu,
 • Utrzymanie serwisu.

Dla każdego z tych etapów, zostają wyliczane KPI, które następnie posłużą do oceny i porównania poszczególnych operatorów.

W czasie testów zbieramy również następujące parametry sieci GSM/UMTS:

 • Moc odbieranego sygnału BCCH i CPICH, czyli RSSI i RSCP + statystyczna analiza uwzględniająca zaniki radiowe,
 • Identyfikacja komórek i ich liczebność odpowiednio w 2G, 3G i 4G,
 • Konfiguracja sąsiadujących komórek – skuteczność Re-selekcji, która wpływa na niezawodność transmisji,
 • Opóźnienia systemowe – RTT (round trip time),
 • Jakość sygnału radiowego z uwzględnieniem interferencji.

Testy przeprowadzamy z użyciem własnych serwerów lub produkcyjnych serwerów SCADA Klienta, które będą odpowiedzialne za akwizycję danych i sterowanie.

Po zakończeniu pracy otrzymują Państwo pełen raport wraz z wytycznymi dla systemu antenowego.