banner aqua-net

Usługi

Analiza zasięgu

Analiza zasięgu stacji bazowejAnaliza zasięgu dla stacji bazowych GSM-R, RRL oraz transmisji danych dla systemów SCADA. Dane wizualizowane są w aplikacji Google Earth, dzięki czemu można dokładnie obejrzeć swoją sieć, "sprawdzić zasięg" między/za budynkami, obejrzeć przeszkody terenowe jak i w każdej chwili sprawdzić profil terenu pomiędzy wybranymi punktami. Wizualizacja pozwala również wytypować najlepsze miejsca do usytuowania masztu antenowego.

Więcej...

Radiowa transmisja danych

Projektowanie sieci radiowych UHFWykonujemy projekty sieci radiowych przeznaczonych do transmisji danych TCP/IP w licencjonowanym paśmie VHF/UHF na potrzeby przemysłowych systemów SCADA (i nie tylko). Ofertę adresujemy dla takich branż jak: wod-kan, energetyka, gazownictwo, kopalnie odkrywkowe. Pracujemy w myśl zasady 100 satysfakcji = 100% dostępności sieci.

Więcej...

Opracowanie dokumentacji do UKE

Pozwolenia radiowe UKEPrzygotowujemy kompletną dokumentację do UKE o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci Radiokomunikacji ruchomej lądowej.

Więcej...

Pomiary sieci GSM/LTE

Pomiary radiowe sieci komórkowych GSMOfertę kierujemy do wszystkich, którzy potrzebuję rzetelnej informacji o jakości sieci GSM/LTE w miejscu pracy lub planowanego montażu urządzeń telemetrycznych. Celem usługi jest wsparcie decyzji wyboru operatora sieci komórkowej pod kątem jakości, wydajności oraz niezawodności radiowej transmisji danych w zastosowaniach telemetrycznych.

Więcej...

Profilowanie Radiolinii

Wykonujemy profilowanie terenu na potrzeby budowy radiolinii mikrofalowych. Usługa polega na laserowym skanowaniu terenu w technologii 3D. Dzięki temu uzyskują Państwo rzetelną informację o  wszelkich przeszkodach na drodze sygnału. Dokładność pomiary wynosi +/- 0,5m, co pozwala określić wymaganą wysokość zawieszenia anten.

Więcej...