banner gwda-net

Opracowanie dokumentacji do UKE

Przygotowujemy kompletną dokumentację do UKE o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci Radiokomunikacji ruchomej lądowej.

Usługa obejmuje

1. Przygotowanie wniosku RRL wraz z załącznikami,

2. Opracowanie Założeń Techniczno-Organizacyjnych (ZTO) sieci radiokomunikacyjnej:

  • Cele i potrzeby realizacji sieci,
  • Organizacja sieci,
  • Regulamin pracy sieci,
  • Parametry ogólne stacji,
  • Orientacyjne mapki zasięgu zakłóceniowego,
  • Orientacyjne mapki zasięgu użytecznego,
  • Przekroje terenu.

3. Wykaz załączników:

  • Dane rejestrowe wnioskodawcy (KRS, CEIDG),
  • Certyfikaty i karty katalogowe urządzeń.

4. Opłatę skarbową od dokonania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej czynności urzędowej - wydania pozwolenia radiowego.

Otrzymują Państwo kompletny, wydrukowany w kolorze i opłacony wniosek, który należy podpisać i wysłać pocztą na adres najbliższej delegatury UKE. Pomagamy również wyliczyć roczną opłatę za korzystanie z częstotliwości.

Dokumentacja jest opracowywana w oparciu o Projekt Sieci Radiowej lub poprzednie pozwolenie radiowe lub  posiadaną dokumentację ZTO. Dane z poprzednich dokumentacji są weryfikowane i aktualizowane.

Należy mieć na uwadze, że do Urzędu Komunikacji Elektronicznej należy zgłosić wszelkie zmiany w infrastrukturze radiowej, np. wymianę urządzeń aktywnych, jeżeli ich zmiana wiąże się ze zmianą mocy EIRP lub rodzaju emisji radiowej. Zmiany w pozwoleniu są zwolnione z opłat.