banner aqua-net

Analiza zasięgu

Wykonujemy analizy zasięgu dla stacji bazowych GSM-R oraz RRL/LMR (Land Mobile Radio). Dane wizualizowane są w aplikacji Google Earth, która pozwala na komfortową analizę zasięgu stacji bazowych. Mogą Państwo zobaczyć jak wygląda pokrycie między/za budynkami, obejrzeć przeszkody terenowe, sprawdzić profil terenu pomiędzy wybranymi punktami. Dzięki wizualizacji można wytypować najlepsze miejsca do usytuowania masztów antenowych, w tym retransmisji oraz anten dla stacji końcowych. W połączeniu z serwisem GIS można szybko ustalić typ gruntu, numer działki oraz jej właściciela. W symulacji możemy również uwzględnić obiekty, które powstaną w najbliższym czasie, a nie będą obojętne dla planowanej sieci radiowej.

Poniżej prezentujemy wizualizację wirtualnej stacji GSM-R, którą umieściliśmy nad Wartą.

Parametry stacji:

  • Wysokość  zawieszenia anteny:  10m
  • Typ anteny: CAGP+ (6dBi)
  • Strata linii zasilającej - 3dB,
  • Graniczna czułość RX -90dBm,
  • Moc nadajnika TX - 10W

Wizualizacja ogólnego zasiągu stacji bazowej GSM-R

Wizualizacja zasięgu stacji GSM-R

Zasięg użyteczny stacji. Poziom sygnału pomiędzy -80 a -94dBm.

Prezentacja danych w aplikacji Google Earth, pozwala w przejrzysty sposób zobrazować pokrycie stacji bazowej w terenie zurbanizowanym.

Można również sprawdzić profil terenu i odległości pomiędzy wybranymi punktami.

Wizaualizacja zasięgu stacji bazowej - Profil terenu

Obliczenia są wizualizowane zgodnie z życzeniem, w jednych z trzech formatów:

  • Google Earth kml
  • MapInfo Tab file
  • ERSI shapefile

W przypadku ERSI shapefile, wizualizacja pokrycia jest przedstawiona w formie konturów wektorowych, co ułatwia analizę danych w tych programach.

Plik DEMO

W celu uzyskania pliku demonstracyjnego, powyższej wizualizacji w formacie .kmz dla programu Google Earth, prosimy o kontakt.